Zorg

Met stichting Buurtzorg is een samenwerking aangegaan voor de professionele verpleegkundige zorg.

De eigen huisarts blijft de verantwoordelijke medicus. Als de eigen huisarts de medische zorg niet kan verlenen, wordt deze overgenomen door Huisartsenpraktijk Obbicht.

Onmisbaar in de zorg zijn de vrijwilligers. Zij zijn er voor de bewoners: voor verzorgende en huishoudelijke taken, praktische hulp, om te luisteren, als gesprekspartner of gezelschap en het opvangen van familie. Kortom, ze willen ‘er zijn’ voor de bewoners. Zij verlenen deze zorg uit menselijke betrokkenheid en zorgen voor een sfeer waarin de bewoner centraal staat. Indien mogelijk en wenselijk wordt de familie bij de zorg betrokken.