Voor wie?

Bronnerhof is een huis waar terminaal zieke mensen de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen in een warme, huislijke omgeving.

Bronnerhof is er voor terminale patiënten die over een CIZ indicatie beschikken, ongeacht woonplaats, leeftijd, geslacht, inkomen, huidskleur of levensovertuiging. Iedereen is vrij in de keuze voor Bronnerhof.

Respijtzorg: in Bronnerhof kunnen terminale patiënten ook terecht voor een tijdelijk verblijf. Bijvoorbeeld wanneer familie of vrienden de zorg even uit handen moeten of willen geven. Ook voor deze tijdelijk verblijf is een indicatie van het CIZ nodig.