ANBI Informatie Stichting Bijna Thuis Huis Swentibold

 • Naam: Stichting Bijna Thuis Huis Swentibold, opererend onder de naam "Hospice Bronnerhof"
 • Fiscaal nummer: 822811492
 • Contact gegevens: Ankersweg 55, 6123 AJ, Holtum
 • Bestuurssamenstelling:
  Voorziiter: Martin Link
  Secretaris: Fabienne Timmermans-de Bruijn
  Penningmeester: Wil Wagemans
  Leden:
      Miechel Hendrikx
      Vivianne van de Walle
      Heleen van Helmond
      Antoinette van Sloun
 • Beleidsplan (nvt)
 • Beloningsbeleid (nvt)
 • Doelstelling:
  Bronnerhof is een kleinschalig hospice of bijna thuis huis en valt onder de verantwoordelijkeid van de 'Stichting Bijna Thuis Huis Swentibold', een plaats waar terminaal zieke mensen de laatste levensfase van hun leven kunnen doorbrengen in een warme, huiselijke omgeving. Het biedt een volwaardig alternatief voor thuis. Naast de zorg door de verpleegkundigen van Buurtzorg en de huisarts zijn de bewoners verzekerd van liefdevolle aandacht en opvang door onze vrijwilligers. Zij stellen alles in het werk om de laatste fase van het leven zo comfortabel en menswaardig mogelijk te maken.
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten (nvt)
 • Financiële verantwoording (klik hier)